Personvernerklæring

Kyuubi Creative - vi tar ditt personvern på alvor

Oversikt

1. Innledning

KB Creative AS (heretter KBC) samler inn personopplysninger når du besøker våre nettsider, etablerer et kundeforhold, eller på annen måte tar kontakt med oss. Formålet med denne personvernerklæringen er å gi deg informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Vår nettside er: https://www.kyuubi.no.

2. Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene er KBC v/daglig leder Brikt Sagbakken. Som behandlingsansvarlig er KBC ansvarlig for å etterleve kravene i personvernlovgivningen som gjelder ved vår behandling av dine personopplysninger. Dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på hei@kyuubi.no.

3. Formål, personopplysninger og rettslig grunnlag for behandling

Vi behandler dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 

Formål Personopplysninger Rettslig grunnlag for behandling
Etablering av kundeforhold

Kontaktperson hos selskap: navn, e-postadresse, telefonnummer og stillingsbenevnelse. Privatperson: navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer.

Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med kunden, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.
kundehåndtering

Kontaktperson hos selskap: navn, e-postadresse, telefonnummer, stillingsbenevnelse og eventuelle andre personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Privatperson: navn, fødsels – og personnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer.

Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for at vi skal kunne håndtere og administrere kundens sak.
Lagring/oppbevaring av kundedokumenter

Kontaktperson hos selskap: navn, e-postadresse, telefonnummer og stillingsbenevnelse. Privatperson: navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer.

Vi oppbevarer kundedokumenter i 5 år etter at oppdraget er avsluttet. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Lagring i det angitte tidsrommet er vurdert som nødvendig av hensyn til kunden, da det i ettertid kan komme opp spørsmål eller videre oppfølging hvor den informasjonen som er lagret og utarbeidet for en kunde igjen kan bli aktuell.
Kundeadministrasjon

Kontaktperson hos selskap: navn, e-postadresse, telefonnummer og stillingsbenevnelse. Privatperson: navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer.

Det opprettes egne mapper for oppdrag som utføres på vegne av kunden i vårt saksbehandlingssystem. Tid og kostnader som er påløpt på en sak registreres i vårt regnskapssystem. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av at det er nødvendig for å oppfylle avtalen med kunden, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.
Markedsføring, eksempelvis utsendelse av nyhetsbrev og informasjon om vår virksomhet

Navn og e-postadresse.

Vi sender ut markedsføringshenvendelser til e-poster som er registrert på eksisterende kunder og andre som har bedt om å motta denne informasjonen. Mottakere av våre markedsføringshenvendelser kan når som helst be om å ikke bli tilsendt denne informasjonen eller trekke sitt samtykke tilbake. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) der vi har mottatt e-postadressen i forbindelse med et kundeoppdrag. Dersom det foreligger et eksisterende kundeforhold vil markedsføringen skje i henhold til markedsføringsloven § 15 (3). I øvrige sammenhenger skjer markedsføring på bakgrunn av samtykke, jf. markedsføringsloven § 15 (1) og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a.
Fakturering

Kontaktperson hos selskap: navn, e-postadresse, telefonnummer og stillingsbenevnelse. Privatperson: navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer.

Kontaktopplysninger som vi har mottatt fra kunden benyttes for fakturering. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av at det er nødvendig for å oppfylle avtalen med kunden, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.
IT-drift og sikkerhet

Kontaktperson hos selskap: navn, e-postadresse, telefonnummer og stillingsbenevnelse. Privatperson: navn, fødsels – og personnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer.

Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss å gjøre dette for å sikre tilfredsstillende informasjonssikkerhet, herunder utføre oppdatering av systemer, implementering eller oppfølging av sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold.

4. Cookies

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til å drifte nettsiden. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

5. Utlevering av personopplysninger og bruk av databehandlere

Vi benytter oss av forskjellige tjenesteleverandører i form av leveranse av programvare vi bruker for å yte tjenestene våre. Vi har selv tilgang personopplysninger vi behandler. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med tjenesteleverandørene, hvilket betyr at de er pålagt å sørge for at informasjonssikkerheten ivaretas i alle ledd av behandlingen av personopplysningene. Vi utleverer ikke personopplysninger til andre aktører, med mindre en slik utlevering er lovpålagt.

6. Personopplysningene behandles innenfor EU/EØS-området

All behandling av personopplysninger vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

7. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Når et kundeforhold har vært inaktiv i 5 år, sletter vi personopplysningene relatert til klientforholdet eller saken.

8. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende oss en epost på hei@kyuubi.no. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss, dersom vår behandling av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende oss en epost på hei@kyuubi.no.

9. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner kontaktinformasjonen til Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

10. Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre denne personvernerklæringen. Oppdatert informasjon er alltid lett tilgjengelig på våre nettsider.

11. Kontaktinformasjon

KB Creative AS
Organisasjonsnummer: 927 376 989
Adresse: Kongsveien 88B, 1177 Oslo
E-post: hei@kyuubi.no
Telefon: +47 99 51 51 49
Hjemmeside: https://www.kyuubi.no/