Hvordan påvirker AI-søk SEO arbeidet? nytt begrep: GEO

Publisert: 7. mars 2024

AI er på vei til å bli implementert i nesten alt. Ett av områdene som blir berørt, er den organiske trafikken til nettsiden din. Det er fordi Generative Motorer (GenAI) som Chat GPT og Gemini (Google) endrer måten folk finner informasjon på, og hvordan søkealgoritmene selekterer for godt innhold. Vi beveger oss derfor fra SEO (Search Engine Optimization) til GEO (Generativ Engine Optimization).

Disse generative løsningene er samtalebaserte løsninger som i liten grad vil liste opp ulike URL-er som kan gi svar på spørsmålet til brukeren. I stedet vil de gi et «naturlig» svar på søkefrasen / spørsmålet, basert på flere forskjellige kilder. Ofte vil informasjonsinnhentingen stoppe her for mange brukere, til tross for at eksperter fremdeles oppfordrer til å være kildekritiske. Skal innholdet og innsikten din nå frem til brukere av GenAI løsninger, må vi som jobber med SEO tenke annerledes for å optimalisere for organisk trafikk. 

Denne artikkelen vil fokusere på hvordan SEO endres av AI til å bli GEO, og hva man må tenke på når man skal optimalisere for AI-søk. Vi kommer til å se kort på hva som vedvarer og gå litt nærmere inn på GEO som en ny tilnærming til å øke rangering for organisk søk via GenAI-løsninger.

Generative AI (GenAI) solutions are becoming substitute answer engines, replacing user queries that previously may have been executed in traditional search engines.

Alan AntinVisepresident hos Gartner

Hva kan vi forvente oss av fremtiden til søk og SEO i møte med AI?

Hvorfor må vi bry oss om AI-søk når vi jobber med SEO? Fordi handlingsmønstrene til brukere vil endre seg. Ifølge Gartner vil organisk trafikk fra søkemotorer bli redusert med opptil 25% innen 2026. Dette skjer fordi de nye generative søkemotorene, basert på AI, optimaliserer søkeopplevelsen ved å få en bedre forståelse for intensjon og mål hos bruker. Dette oppnås ved at generative søkemotorer har bedre forståelse for det naturlige språket enn tradisjonelle søkemotorer. Noe som gjør at selskaper og markedsførere må tenke annerledes på hvordan de skal nå ut til brukerne sine.

Eksempelvis vil «søkeresultatet» i et samtalebasert AI-søk skje som et naturlig svar, sammensatt av- og basert på informasjon fra flere ulike kilder og nettsteder. På denne måten kan trafikken til nettsiden din gå tapt, fordi bruker ikke blir sendt videre til spesifikke nettadresser.

Viktigheten av kvalitet i innholdet er fortsatt gjeldende: EEAT

Det viktigste med å vinne frem på digitale flater er og blir god kvalitet på innholdet. Google bruker akronymet E-E-A-T for å veilede deres kvalitetsinspektører. Det er grunn til å tro at AI også følger lignende prinsipper når den utarbeidet svaret sitt. Prinsippene er ment å gi et rammeverk for å vurdere om innholdet på nettet er av god kvalitet og dermed vil være relevante søkeresultater for brukerne. Les mer om EEAT her.

E-E-A-T - Erfaring, Ekspertise, Autoritet og Tillit

Det står for Experience (erfaring), Expertise (ekspertise), Authoritativeness (autoritet) og Trustworthiness (tillit / pålitelighet). Det er ikke rangeringsfaktorer I seg selv, men det er viktige faktorer i å vurdere kvalitet, som igjen skal si noe om verdien for brukeren. Dette er veldig teknisk, men det er først og fremst ment som et verktøy for deres algoritmer og kvalitetsinspektører for å oppnå best mulige søkeresultater. Uavhengig av hva algoritmen spesifikt måler, er målsetningen til Google å alltid levere det beste og mest relevante innholdet til brukerne. For å gjøre det, ser Google på det du har skrevet nå og tidligere. Det samme vil generative AI-løsninger også forsøke.

Ny tilnærming er blitt introdusert: GEO (Generative Engine Optimization)

Forskning gjennomført av forskere ved Princeton University, Georgia Tech, Allen Institute for AI og IIT Delhi testet 9 ulike måter å optimalisere for AI-søkemotorer («GEO: Generative Engine Optimization» 2023). De klarte blant annet å utrangere store selskaper, som dominerte tradisjonelle søk, med mindre etablerte selskaper som hadde lavere rangerte nettsider. Det var riktignok noe forskjellig effekt for de ulike metodene, basert på hvilket fagområde de optimaliserte for, men det var noen som utskilte seg som generelt sett mer effektive enn andre. Prosessen de gjennomførte navnga de «Generative Engine Optimization» (GEO) til sammenligning med «Search Engine Optimization» (SEO).

De mest effektive metodene:

Kort oppsummert, var det tre metoder som skilte seg ut som mest effektive og to som ga god effekt, og en det kan være fint å bemerke seg hadde negativ effekt.

  1. Legge til referanser / kildehenvisning (Cite sources)
  2. Legge til sitat [fra kilder med autoritet om emnet] (Quotation addition)
  3. Legge til [relevant] statistikk (Statistics Addition)

De tre metodene ga 30-40% økning i rangering, sammenlignet med baseline.Det er viktig å understreke at det er snakk om å henvise til kilder som er troverdige og autorative. Det som er særlig positivt med disse metodene er at de er relativt enkle å implementere på eksisterende innhold. Og det vil bedre den generelle brukeropplevelsen og kvaliteten på innholdet ditt uansett.

De gode metodene:

I tillegg var det to metoder som ga god effekt, men som også kan kreve litt mer av deg.

  1. Flytoptimalisering (fluency optimization)
  2. Lett å forstå / klarspråk (Easy-to-understand)

De økte effekten med 15-30%, litt avhengig av bransje / fagområde. Dette er nok gode metoder fordi AI, så vel som mennesker, syns det er lettere å vurdere innhold som det er lett å forstå.

Hvilken metode burde du ikke bruke?

«Keyword-stuffing» eller søkeordsfylling som man kanskje kan kalle det, ga 10% mindre trafikk enn baseline. Det innebærer å bare gjenta relevante søkeord i teksten, som nå er generelt sett en utdatert metode uansett.

En lettere tilgjengelig oppsummering av forskingen kan lese her: «How to SEO for AI search» 2023).

Konklusjon

Så hvordan påvirker AI SEO? Viktigheten av å produsere og publisere kvalitetssinnhold har aldri vært mer kritisk i markedsføringssammenheng. Men hva som blir vektlagt i vurdering av godt innhold endrer seg. Denne artikkelen har gått igjennom noen metoder det har vist seg å ha ekstra god effekt på Generativ Engine Optimization (GEO).

Disse metodene kan derfor hjelpe deg med å jobbe litt mer systematisk og strategisk med å forbedre kvaliteten på innholdet ditt. Ved å passe på at du har troverdige kilder, kan trekke på autoriteten til andre og kan vise til nyttig statistikk, hever du kvaliteten på innholdet ditt, bedrer brukeropplevelsen og øker sjansene for å dukke opp i søk. Det gjelder både de søkene som foregår via Google, og de som foregår via Chat GPT o.l. 

Det er alltid lurt å gå tilbake til de gode artiklene dine, og oppdater de etter de til enhvertid gjeldende prinsippene for best practice. Google og brukere ønsker oppdatert informasjon, og selv det beste innholdet fra 2018 vil se seg utkonkurrert av oppdatert innhold fra 2024. 

Relatert innhold

Les mer om SEO

Vekstkonsulenter: Nøkkelen til Bærekraftig Forretningsvekst

Hvis du ønsker å vokse i dagens stadig skiftende forretningslandskap, er bærekraftig vekst en avgjørende målsetning. Å...
Bildet illustrerer kyuubi creative sin SLA - Service level agreement

SLA – KB Creative sin Service Level Agreement

Hensikten med en Service Level Agreement (heretter kalt SLA), er å gi en oversikt over forventninger og...

Øk Inntekt og Realiser Potensialet: En Guide til Målrettet Markedsføring og Effektiv Salgsprosess

For en bedrift er det avgjørende å øke inntekten for å realisere sitt fulle potensial. Dette kan...

TA KONTAKT FOR EN HYGGELIG PRAT!

Vi ønsker å hjelpe deg med å finne de beste løsningene så ikke nøl med å ta kontakt! 

+47 99 51 51 49

hei@kyuubi.no