Hva er UX og UI?

Hva er UX og UI?

Publisert: 17. september 2021
Oppdatert: 3. juli 2024
Skrevet av: Katinka Ustad

I dagens digitale verden er webdesign mer enn bare estetikk; det handler om å skape brukerfokuserte løsninger som er både funksjonelle og visuelt tiltalende. Webdesign består av to essensielle komponenter: UX (User Experience) og UI (User Interface). Men vet du egentlig hva som er forskjellen på UX og UI?

Det er avgjørende å forstå disse to begrepene for å skape effektive og brukervennlige nettsider og applikasjoner. UX, eller brukeropplevelse, handler om den helhetlige opplevelsen en bruker har når de interagerer med et produkt. UI, eller brukergrensesnitt, fokuserer derimot på det visuelle og interaktive aspektet av designet. Sammen utgjør de grunnlaget for webdesign, som handler om å skape digitale løsninger med brukeren i sentrum. Målet er å gjøre komplekse oppgaver enkle og intuitive, slik at produktet oppleves som lett forståelig og tilfredsstillende for sluttbrukeren.

Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.

Steve Jobs
Webdesign

Hva er forskjellen på UX og UI?

UX står for User Experience og handler om brukeropplevelse, mens UI står for User Interface og handler om brukergrensesnitt. UX er hvordan det digitale produktet fungerer, mens UI er hvordan det ser ut. For å få en god nettside er det viktig med et godt webdesign, og et godt webdesign er avhengig av både UX og UI.

UX og UI kort forklart

UX (User Experience)

Definisjon: UX handler om den overordnede opplevelsen en bruker har når de interagerer med et produkt eller en tjeneste.

Fokus: Fokuset i UX er brukerens reise gjennom produktet, hvor enkelt det er å bruke, og hvor tilfredsstillende opplevelsen er.

Komponenter:

Brukerundersøkelser, brukertesting, informasjonsarkitektur, brukervennlighet, og prototyping. Mål: Å sikre at brukeren får en sømløs, effektiv og fornøyelig opplevelse.

UI (User Interface)

Definisjon: UI handler om det visuelle aspektet og den interaktive delen av produktet.

Fokus: Utseendet og følelsen av produktet, inkludert knapper, ikoner, farger, typografi, og layout.
Komponenter: Grafisk design, visuell design, branding, og interaksjonsdesign.
Mål: Å sikre at brukerens interaksjon med produktet er estetisk tiltalende og intuitiv.

Webdesign

UX-design (User Experience)

Fokuset på både visuell utforming og funksjonalitet er ikke bortkastet når du jobber med webdesign! Brukere fortsetter ikke å være på en nettside som kun har optimal funksjonalitet, den må også se bra ut. På samme måte som at man ikke bruker en nettside bare fordi den ser fin ut, men som ikke fungerer.  

UX (brukeropplevelse) har fokus på brukervennlighet – hvor lett og intuitivt det er å bruke et digitalt produkt, eksempelvis en nettside. Hvorvidt navigasjonen er logisk, om interaksjonen gir mening, om det er lett og effektivt å utføre handlinger, og finner man ønsket informasjon på en logisk måte, er eksempler på problemstillinger UX tar for seg. 

Brukeropplevelse kan virke subjektivt, men det er godt dokumentert og etablert at et godt UX-design er avgjørende for om et produkt, tjeneste eller nettsted oppnår suksess. Grunnen til dette er fordi UX har fokus på å oppfylle brukers behov, og tar sikte på å gi positive opplevelser i møte med deg som leverandør av tjeneste eller produkter. Det handler om å skape lojalitet gjennom gode, troverdige og intuitive kundereiser. 

There are three responses to a piece of design – yes, no and WOW!
WOW is the one to aim for.

Milton Glaser
Webdesign

UI-design (User Interface)

Som allerede nevnt, er den visuelle utformingen viktig for inntrykket man sitter igjen med av et digitalt produkt. I tillegg har også den visuelle utformingen, påvirkning på opplevelsen av funksjonalitet. En UI-designer har fokus på anvendelse av visuelle virkemidler, eksempelvis farger, kontraster og animasjoner, for å gjøre det digitale produktet visuelt attraktivt og lettere å navigere. 

I møte med nettsider er det UI som avgjør nettsidens layout, overganger, og alt annet som skjer når en bruker interagerer med siden. Eksempelvis kan en UI-designer ta i bruk ulike fonter og skriftstørrelser for å skape hierarki og struktur i innholdet. UI kan med andre ord tydeliggjøre og hjelpe bruker med å forstå handlinger og interaksjon på en nettside. 

Good design is about the process, not the product.

Jared Sinclair
Webdesign

Hvorfor er design viktig?

Design er viktig av flere grunner, både for brukere og for virksomheter som skaper produkter og tjenester.Både UX og UI handler om å unngå frustrasjon hos bruker! God UX/UI betyr å gjøre det enkelt for folk å bruke nettsiden din, og den endelige totale brukeropplevelsen er dermed tett knyttet til både UX og UI.

I tillegg til optimalisert brukeropplevelse og høyere estetisk appell, kan godt design gi virksomheter et konkurransefortrinn gjennom differensiering og merkevarebygging, økt konvertering og salg, samt effektivitet og kostnadsbesparinger.

For å ha suksess med din digitale tilstedeværelse og synlighet, er du avhengig av at brukerne dine sitter igjen med et positivt inntrykk av din nettside! Det vil føre til økt lojalitet, flere salg og nye kunder. 

Trenger du hjelp til å optimalisere din UX eller UI?

Vi hjelper deg med alt innen webdesign!
Relatert innhold

Les mer om nettsider og webdesign

Vekstkonsulenter: Nøkkelen til Bærekraftig Forretningsvekst

Hvis du ønsker å vokse i dagens stadig skiftende forretningslandskap, er bærekraftig vekst en avgjørende målsetning. Å...
Bildet illustrerer kyuubi creative sin SLA - Service level agreement

SLA – KB Creative sin Service Level Agreement

Hensikten med en Service Level Agreement (heretter kalt SLA), er å gi en oversikt over forventninger og...

Øk Inntekt og Realiser Potensialet: En Guide til Målrettet Markedsføring og Effektiv Salgsprosess

For en bedrift er det avgjørende å øke inntekten for å realisere sitt fulle potensial. Dette kan...