Brukerreiser – fra inside-out til outside-in

Brukerreiser - Fra inside-out til outside-in

Publisert: 2. mars 2022
Oppdatert: 17. oktober 2022

Brukerreiser er et nyttig verktøy for å se en prosess, som f.eks. en søknad eller kjøp av en vare, fra kundens perspektiv, for å identifisere hvilke steg kunden må igjennom for å nå målet sitt. På den måten kan du også lettere se mulighetene for å gjøre hele prosessen enklere og bedre.

Brukerreiser - et nyttig verktøy

Har du hørt designere, konsulenter eller sjefer snakke om at det er viktig å bruke brukerreiser ifm. utvikling av nye tjenester og produkter? Har du fått overlevert en stor og flott tegning som viser en bruker sine steg på vei til et mål, men du vet ikke helt hvordan du skal bruke det?

Hva er brukerreiser? Hvorfor snakkes det så ofte om viktigheten av gode brukerreiser og brukeropplevelser? Hva bruker man det til og hva innebærer det å bruke det? Hva er gevinstene? Dette er spørsmål vi skal forsøke på.

Hva er brukerreiser? Enkel definisjon

Kort forklart er brukerreiser en detaljert beskrivelse av hva brukeren opplever, og et prosessverktøy for å kartlegge en prosess, f.eks. en kjøpereise eller søknadsprosess. Som prosessverktøy kan man bruke brukerreiser til flere ting og innenfor flere bransjer enn kun tjenestedesign.

En brukerreise kan generelt sett bli forstått som en «bruker sin reise» i møte med en virksomhet / organisasjon hvor organisasjonen ønsker at brukeren skal gjennomføre ett eller flere mål, ved å gå igjennom en serie med steg. Å jobbe med brukerreiser handler om å ta utgangspunkt i bruker for å skape struktur og oversikt, og på denne måten fungerer brukerreiser mer som et prosessverktøy som består av flere metodiske steg, enn som en enkel definisjon av et ord.

Brukerreiser som prosessverktøy er derfor en spesifikk kartleggingsmetode eller prosessverktøy, som ofte benytter en visuell fremstilling av hvilke steg en bruker må igjennom for å oppnå et mål. 

Trenger du hjelp med å kartlegge dine brukerreiser?

Vi hjelper deg med kartlegging og optimalisering!

Gå fra inside-out til outside-in

Som prosessverktøy, fungerer brukerreiser slik at man kan få oversikt over hvilke steg en bruker må igjennom for å oppnå et eller flere mål. Målet kan være satt av virksomheten eller av brukeren selv. Det optimale er om målet til virksomheten og brukeren selv er det samme. Det er likevel ikke alltid tilfellet, og brukerreiser kan være veldig behjelpelige med å se om det er sammenfallende mål, og deretter se hvilke hindringer som man må igjennom for å nå det målet. Anvendt på denne måten kan brukerreiser sikre et skifte fra et inside-out perspektiv, til et outside-in perspektiv.

Hva bør man tenke på når man utarbeider brukerreiser?
– Mål
– Målgruppe
– Involverte aktører
– Tidsaspekt
– Steg / handlinger
– Behov

Figuren nedenfor er en overordnet oversikt over hovedoppgavene en brukergruppe skal gjøre i et offentlig administrasjonssystem. Hver oppgave inneholder flere aktiviteter som skal må gjøres for å kunne bli gjennomført. På den måten kan man se hvor komplisert eller enkel reisen er for brukeren. Potensialet ligger i å se hva som er overflødige aktiviteter for brukeren og som potensielt kan gjøre at brukeren ikke fullfører reisen sin.

Eksempel på en brukerreise

Finn og definer alle brukerne dine!

For å få gevinst av å bruke brukerreiser som metode, er man avhengig av å utarbeide en god og anvendelig reise. En god start er å definere målgruppen for tjenesten / produktene dine. I utgangspunktet bør man utforme egne brukerreiser for alle brukerne som kan sies å ha forskjellige reiser til målet.

Eksempel: en brukerreise for eksisterende kunder er annerledes enn for nye kunder når et kjøp skal gjennomføres. Første gang du gjennomfører et kjøp, må du ofte opprette en bruker og registrere informasjon som virksomheten har definert som nødvendig for å gjennomføre kjøpet. Neste gang du handler fra samme sted, er ikke dette steget lenger nødvendig. Samtidig er det kanskje andre ting som er viktig å ha fokus på, som f.eks. å gi mer informasjon om lignende produkter, påminnelser ifm. tidligere gjennomførte kjøp, eller gi oversikt over leveringstiden for tidligere ordre.

Som metode tar man derfor utgangspunkt i tydelig definerte brukere, og benytter brukerreiser som et prosessverktøy for kartlegging og identifisering av oppgaver som bruker skal gjøre, og hvilke behov som må bli ivaretatt for å realisere brukerens mål. Ved å bruke brukerreiser som prosessverktøy kan man sikre en løsning som har høyest mulig grad av brukervennlighet og brukeropplevelse for alle brukere.

Det er viktig å huske at brukerreiser ikke er et mål, men en metode for å utarbeide optimale og ideelle situasjoner som systematiserer og strukturerer oppgavene og behovene som skal løses for å nå et mål.

Trenger du hjelp med å kartlegge og identifisere målgrupper og budskap?

Ta kontakt i dag, så hjelper vi deg med alt innenfor kartlegging og kommunikasjon!

Hvorfor er brukerreiser nyttig?

Brukerreiser er et godt utgangspunkt for å se tjenesten / virksomheten fra målgruppens perspektiv, og dermed kunne identifisere elementer / hendelser som kan hindre brukeren fra å nå målet, eller som gjør reisen unødvendig komplisert. Det å sette brukeren i sentrum for tjenesteutvikling er blitt et krav for offentlige anskaffelser, og er et godt prinsipp for andre aktører å følge også. Godt gjennomførte brukerreiser kan gi merverdi i form av gode brukeropplevelsers, høyere grad av service-minded inntrykk, og høyere grad av kundetilfredshet. Dette kan igjen lede til høyere grad av kundelojalitet, økt salg og bedre resultat for din bedrift.

Relatert innhold

Les mer om nettsider og webdesign

Vekstkonsulenter: Nøkkelen til Bærekraftig Forretningsvekst

Hvis du ønsker å vokse i dagens stadig skiftende forretningslandskap, er bærekraftig vekst en avgjørende målsetning. Å...
Bildet illustrerer kyuubi creative sin SLA - Service level agreement

SLA – KB Creative sin Service Level Agreement

Hensikten med en Service Level Agreement (heretter kalt SLA), er å gi en oversikt over forventninger og...

Øk Inntekt og Realiser Potensialet: En Guide til Målrettet Markedsføring og Effektiv Salgsprosess

For en bedrift er det avgjørende å øke inntekten for å realisere sitt fulle potensial. Dette kan...

Ta kontakt for en hyggelig prat!

Vi ønsker å hjelpe deg med å finne de beste løsningene så ikke nøl med å ta kontakt! 

+47 99 51 51 49

hei@kyuubi.no